Wykonanie każdego wyrobu artystycznego firmy "Retro" poprzedza faza projektowa, obejmująca ścisłą współpracę z klientem, o czym świadczą umieszczone w Galerii szkice.